(นำเสนอ)

Cours de Civilisation Française de la Sorbonne - ภาษาไทย

Version imprimable de cet article

ภาษาไทย


 

 

แนะนำ

 

หลักสูตรอารยธรรมฝรั่งเศสที่มหาวิทยาลัยซอร์บอนน์ (Cours de Civilisation Française de la Sorbonne - CCFS) จัดขึ้นโดยมูลนิธิโรแบร์ เดอ ซอร์บง เป็นโรงเรียนภาษาฝรั่งเศสที่มีชื่อเสียงที่สุดในกรุงปารีส นับตั้งแต่ปี ค.ศ. 1919 CCFS ต้อนรับผู้เรียนจากทั่วทุกมุมโลก ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่เริ่มเรียนไปจนถึงระดับอาจารย์สอนภาษาฝรั่งเศส

JPEG - 79.5 ko

หลักสูตรอารยธรรมฝรั่งเศสที่มหาวิทยาลัยซอร์บอนน์เปิดสอนวิชาภาษาฝรั่งเศส ควบคู่ไปกับการเรียนรู้ด้านสัทศาสตร์และอารยธรรมฝรั่งเศส นอกจากนี้ ยังมีการสอนวิชาเฉพาะทางอื่น ๆ และเตรียมความพร้อมสำหรับการทดสอบและการสอบประกาศนียบัตรที่มีการยอมรับในระดับสากล (TCF, DELF, DALF) รวมถึงอำนวยความสะดวกในการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยฝรั่งเศส

ศูนย์การเรียนการสอนของเราตั้งอยู่ที่ 214 ถนน Raspail (ปารีส เขต 14) ในใจกลางของย่าน Montparnasse ที่มีชื่อเสียง สำนักเลขาธิการพร้อมที่จะต้อนรับคุณและตอบข้อสงสัยใด ๆ

ห้องเรียนทั้งหมดของเราติดตั้งระบบมัลติมีเดียแบบโต้ตอบทันที (TNI) และห้องปฏิบัติการสัทศาสตร์ด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ขั้นสูง ผู้เรียนสามารถใช้อินเทอร์เน็ตแบบไร้สายที่ครอบคลุมทั่วทุกจุดของอาคาร

- ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ CCFS ที่นี่: ฝรั่งเศส, อังกฤษ, สเปน

ด้านบน

 

หลักสูตร

 

1. หลักสูตรพื้นฐาน

หลักสูตรเบื้องต้นของเรา “[S20] หลักสูตรสมบูรณ์” เป็นหลักสูตร 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์และเป็นหลักสูตรที่ผู้เรียนส่วนใหญ่เลือก เนื้อหา:

JPEG - 164 ko
 • วิชาภาษาฝรั่งเศสเพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษา (ไวยากรณ์ การผันคำกริยา การสะกดคำ คำศัพท์ วรรณกรรมเบื้องต้น การเขียนและการพูด)
 • วิชาสัทศาสตร์ ซึ่งมีห้องปฏิบัติการที่จะช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะการออกเสียง รวมทั้งความเข้าใจและการพูดออกเสียง
 • วิชาอารยธรรมฝรั่งเศส ซึ่งครอบคลุมมุมมองด้านอารยธรรมฝรั่งเศสอย่างหลากหลาย และเป็นการเรียนรู้ในแบบห้องประชุมใหญ่

หลักสูตรนี้นำเสนอในหลายระดับเพื่อสอดคล้องกับความต้องการและวัตถุประสงค์ของผู้เรียน รวมถึงหลักสูตรแบบเร่งรัดหรือหลักสูตรภาคค่ำ ดังนี้

 • หลักสูตรภาษาฝรั่งเศสแบบเร่งรัด 25 ชม./สัปดาห์: [S40]
 • หลักสูตรภาษาฝรั่งเศส - อารยธรรมฝรั่งเศส 20 ชม./สัปดาห์: [S20]
 • หลักสูตรภาษาฝรั่งเศส - เน้นทักษะการใช้ภาษา 20 ชม./สัปดาห์: [S40]
 • หลักสูตรย่อย 12 ชม./สัปดาห์: [S10]
 • หลักสูตรภาคค่ำ 6 ชม./สัปดาห์: [S05]

ผู้เรียนสามารถเลือกวิชาเสริมสำหรับหลักสูตรทั้งสี่นี้ เช่น ภาษาฝรั่งเศสในบริบททางอาชีพ ภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ อารยธรรมฝรั่งเศส เป็นต้น

นอกจากนี้ เรายังมีหลักสูตรเตรียมความพร้อมเพื่อศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งเปิดรับผู้เรียนตั้งแต่ระดับ B2 ขึ้นไปคือ เตรียมความพร้อมสู่ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท คณะอักษรศาสตร์ นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์

- ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรต่าง ๆ ที่นี่: ฝรั่งเศส, อังกฤษ, สเปน

 

2. วิชาเสริม

นอกเหนือจากหลักสูตรมาตรฐานแล้ว เรายังเสนอวิชาเสริมต่างที่ผู้เรียนสามารถเลือกควบคู่ไปกับวิชาหลัก หรือจะเรียนเฉพาะวิชาเสริมก็ได้ วิชาเสริมมีสองประเภท ได้แก่

 • การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาฝรั่งเศส - การเขียน ฝึกทักษะการพูด การสนทนา สัทศาสตร์ เทคนิคการเรียนรู้ในระดับมหาวิทยาลัย การแสดงละคร อารยธรรมฝรั่งเศส การศึกษาสังคมและอารยธรรมฝรั่งเศส ฝรั่งเศสเพื่อการแพทย์ ฯลฯ
 • การเตรียมพร้อมสำหรับการทดสอบและประกาศนียบัตรจากกระทรวงศึกษาธิการของฝรั่งเศสเพื่อศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยฝรั่งเศสหรืออื่น ๆ เช่น TCF, TEF, DELF, DALF ฯลฯ CCFS เป็นศูนย์สอบที่ผ่านการรับรองสำหรับการสอบ TCF (พร้อมตัวเลือก TCF ระบบคอมพิวเตอร์) และ DELF-DALF

- ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิชาเสริมต่าง ๆ ที่นี่: ฝรั่งเศส, อังกฤษ, สเปน

ด้านบน

 

ศูนย์สอบ

 

หลักสูตรอารยธรรมฝรั่งเศสที่มหาวิทยาลัยซอร์บอนน์ ยังเป็นศูนย์สอบอย่างเป็นทางการสำหรับการสอบภาษาฝรั่งเศสที่รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการของฝรั่งเศส ได้แก่ TCF, DELF และ DALF

PNG - 5.7 ko
TCF

ศูนย์สอบของเราประกอบด้วยสองภาคคือ ภาค TCF (Test de Connaissance du Français) และภาค DELF-DALF (Diplôme d’Études en Langue Française - Diplôme Approfondi de Langue Française) การทดสอบต่าง ๆ นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินระดับทักษะการใช้ภาษาฝรั่งเศสทั่วไป ซึ่งกำหนดโดยองค์การด้านการอ้างอิงภาษาแห่งยุโรป (CEFR) เป็นการทดสอบสำหรับบุคคลทั่วไปที่ประสงค์ทดสอบและขอการรับรองความรู้ภาษาฝรั่งเศสด้วยวิธีที่ง่าย เชื่อถือได้ และรวดเร็ว ไม่ว่าจะเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการประกอบอาชีพ ความรู้ส่วนตัว หรือเพื่อศึกษาต่อ

- ข้อมูลโดยละเอียด: ฝรั่งเศส, อังกฤษ, สเปน

 

ด้านบน

 

การเรียนรู้

 

GIF - 13.7 ko

CCFS รับประกันคุณภาพการศึกษาโดย:

 • การทดสอบวัดความรู้เมื่อมาถึงปารีส เพื่อเข้าเรียนในระดับชั้นที่เหมาะสม
 • การติดตามโดยครูผู้สอนคนเดียวกันตลอดหลักสูตร
 • การเทียบเครดิต ECTS

คุณภาพการศึกษานี้ผ่านการรับรองมาตรฐาน FLE ของ ICRP

- ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรียนรู้ที่ CCFS: ฝรั่งเศส, อังกฤษ, สเปน

 

ด้านบน

 

ภาคการศึกษา

 

การเรียนการสอนดำเนินไปตลอดปี โดยสามารถลงทะเบียนได้ในช่วงเวลาต่อไปนี้

หลักสูตรภาคฤดูใบไม้ร่วง: หลักสูตร 4 เดือน (กันยายน - ธันวาคม) (ตุลาคม - มกราคม รวม 12 สัปดาห์)
หลักสูตรระยะสั้นภาคฤดูหนาว: หลักสูตร 8 สัปดาห์ (ตุลาคม - พฤศจิกายน)
หลักสูตรภาคฤดูหนาว: หลักสูตร 1 เดือน
หลักสูตรภาคฤดูใบไม้ผลิ: หลักสูตร 4 เดือน (กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม รวม 12 สัปดาห์)
หลักสูตรระยะสั้นภาคฤดูใบไม้ผลิ: หลักสูตร 8 สัปดาห์ (กุมภาพันธ์ - เมษายน)
หลักสูตรภาคฤดูร้อน: หลักสูตร 4, 6, 8 และ 12 สัปดาห์ (มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน)

- ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวันที่ของหลักสูตรต่าง ๆ ที่นี่: ฝรั่งเศส, อังกฤษ, สเปน

ด้านบน

 

ลงทะเบียน

 

คุณจะต้องมีอายุไม่ตํ่ากว่า 18 ปีและสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ใบอนุญาตผู้พำนัก:

 • สำหรับประเทศในสหภาพยุโรป (รวมทั้งไอซ์แลนด์ นอร์เวย์ และสวิตเซอร์แลนด์) ใช้บัตรประจำตัวประชาชน
 • สำหรับผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่านักเรียน (มากกว่า 90 วันอาศัยอยู่ในประเทศนอกสหภาพยุโรป) นักเรียนต้องแสดงหนังสือรับรองการจดทะเบียนให้เจ้าหน้าที่กงสุล ระบบจะส่งใบรับรองไปยังผู้สมัครเมื่อลงทะเบียนในเว็บไซต์ของเราโดยอัตโนมัติ

PLEASE NOTE : นักเรียนลงทะเบียนโปรแกรมตก CCFS และต้องการลงทะเบียนโปรแกรมฤดูใบไม้ผลิ การลงทะเบียนเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับภาคเรียนฤดูใบไม้ร่วงและฤดูใบไม้ผลิ ก่อนที่จะยื่นขอวีซ่าจะไม่มีวีซ่าจดทะเบียน (ฤดูใบไม้ร่วง) “นักศึกษาระยะยาว” เพื่อเข้าศึกษาในช่วงฤดูใบไม้ผลินักเรียนจะต้องกลับไปที่ประเทศบ้านเกิดของตนในตอนท้ายของโครงการฤดูใบไม้ร่วง

- สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทะเบียนที่นี่: ฝรั่งเศส, อังกฤษ, สเปน

ด้านบน

 

การเดินทางมาถึงปารีส

 

หลักสูตรอารยธรรมฝรั่งเศสที่มหาวิทยาลัยซอร์บอนน์ (Cours de Civilisation Française de la Sorbonne)

 • ศูนย์ Raspail: สำนักงานหลัก ฝ่ายต้อนรับผู้เรียน
  ที่อยู่: 214 boulevard Raspail - 75014 Paris
  สถานีรถไฟใต้ดิน: Vavin หรือ Raspail (M4)

 


Afficher Centre Raspail sur une carte plus grande

 

ศูนย์ Raspail

อาคารหลักสูตรอารยธรรมฝรั่งเศสที่มหาวิทยาลัยซอร์บอนน์ ซึ่งได้รับการบูรณะในปี 2556 ต้อนรับผู้เรียนทุกท่านที่ 214 ถนน Raspail ในเขต 14 ของกรุงปารีส อาคารขนาด 8 ชั้นนี้มีพื้นที่กว่า 6000 ตารางเมตรเพื่อการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส โดยมีห้องเรียน 40 ห้องพร้อมเทคโนโลยีล่าสุด นอกจากนี้ ยังมีบริการอำนวยความสะดวกต่าง ๆ สำหรับผู้เรียน

JPEG - 84.7 ko
JPEG - 420.6 ko

1. ห้องพยาบาล
2. บริการทางวัฒนธรรม
3. สำนักเลขาธิการ CCFS
5. บริการช่วยเหลือด้านเอกสาร
6. ห้องสมุด
7. ห้องคอมพิวเตอร์
8. ห้องอ่านหนังสือ
9. ห้องพบปะพูดคุย
10. ตู้จำหน่าย

 

ด้านบน