(presentationen)

Cours de Civilisation Française de la Sorbonne - svenska

Version imprimable de cet article

Svenska


 

 

Presentation

 

Den Cours de Civilisation Française de la Sorbonne (CCFS), med kurser i franska och fransk kultur organiserade av stiftelsen Robert de Sorbon, är den mest prestigefyllda språkskolan i Paris. Sedan 1919 tar CCFS emot studenter från hela världen, från absoluta nybörjare till lärare i franska som främmande språk.

JPEG - 79.5 kb

CCFS tillhandahåller språkkurser i franska med fonetik och undervisning i fransk kultur. Vi erbjuder även specialiserade moduler och förbereder för prov och examina som erkänts internationellt (TCF, DELF, DALF) och som underlättar inträde till franska universitet.

Våra undervisningslokaler finns på 214 boulevard Raspail (Paris 14e), mitt i det prestigefyllda kvarteret Montparnasse. Där finns ett sekretariat som tar emot dig och svarar på dina frågor.

Alla våra föreläsningssalar är utrustade med interaktiva digitala tavlor och våra fonetiklaboratorier förfogar över en avancerad datateknik. Studenterna har tillgång till internet genom ett WiFi-nät som täcker hela byggnaden.

- Mer information om CCFS hittar du här: français, English, Español

Topp

 

Kurser

 

1. Grundkurs

Vår standardkurs, som kallas ”[S20] Cours complet” omfattar 20 kurstimmar per vecka och uppfyller därmed förväntningarna hos majoriteten av studenterna. I den ingår:

JPEG - 164 kb
 • Språklektioner som ger deltagarna möjlighet att bättra på sina kunskaper i franska (grammatik, böjning, rättstavning, vokabulär, läsning av litterära texter, skriftliga och muntliga färdigheter),
 • fonetiklektioner, med laboratorium, som ger deltagarna möjlighet att förbättra sitt uttal, men även sin förmåga att förstå och uttrycka sig,
 • katederundervisning i olika aspekter av fransk kultur och civilisation.

Det går även att välja andra alternativ, beroende på dina behov och avsikter, alltifrån intensivkurs till kvällskurs:

 • Intensiv språkkurs, 25 timmar / vecka: [S40]
 • Kurs som inkluderar undervisning i fransk kultur och civilisation , 20 timmar / vecka: [S20]
 • Kurs med förstärkt språkundervisning, 20 timmar / vecka: [S30]
 • Lättare kurs, 12 timmar / vecka: [S10]
 • Kvällskurs, 6 timmar per vecka: [S05]

Olika kompletterande tillval kan kombineras med dessa fyra alternativ: specialisering, t.ex. ”franska i yrkessammanhang”, ”franska i affärslivet”, kultur / civilisation, osv.

Vi erbjuder även högskoleförberedande studieterminer, som är öppna för studenter från och med nivå B2: förberedelse för antagning till grundnivå (Licence) eller Master - specialområden: litteratur, juridik, ekonomi.

- Mer information om våra huvudkurser hittar du här: français, English, Español

 

2. Kompletterande moduler

Parallellt med våra standardlösningar erbjuder vi dessutom ett stort antal moduler som kan väljas som tillägg till anmälan till kurs eller oberoende av den. Dessa moduler är av två typer:

 • Moduler avsedda för studenter som vill bättra på sin franska: skriftlig kommunikation, workshoppar för muntlig kommunikation, konversation, fonetik, metodologi för högskolearbete, teaterworkshop, kurs i civilisation, kurser i fransk kultur och civilisation, medicinsk franska, osv.
 • Förberedelse för prov och nationella certifieringar som ger inträde bland annat till franska universitet: TCF, TEF, DELF, DALF, osv. CCFS är ett examenscenter som godkänts för genomgång av TCF-provet (med alternativet TCF på dator) och DELF-DALF.

- Mer information om våra huvudmoduler hittar du här: français, English, Español

Topp

 

Examenscenter

 

Cours de Civilisation française de la Sorbonne är även ett officiellt examenscenter där du kan genomgå de nationella franska språkproven TCF, DELF och DALF.

PNG - 5.7 kb
TCF

Vårt examenscenter består av två poler, TCF-polen (Test de Connaissance du Français, prov som mäter kunskaperna i franska) och DELF-DALF-polen (Diplôme d’Études en Langue Française - Diplôme Approfondi de Langue Française, intyg på kunskaper i franska). Syfte med dessa examina är att utvärdera kunskapsnivån i franskt allmänspråk, definierad av GERS (Gemensam europeisk referensram för språk. De är avsedda för alla personer som av professionella, personliga eller studieskäl önskar utvärdera och validera sina kunskaper i franska på ett enkelt, tillförlitligt och snabbt sätt.

- Ytterligare information om detta hittar du här: français, English, Español

 

Topp

 

Skolgång

 

GIF - 13.7 kb

CCFS garanterar kvaliteten på undervisningen på följande sätt:

 • ett klassificeringsprov vid ankomsten till Paris som ger möjlighet att integrera studenten i en klass på lämplig nivå.
 • en personlig uppföljning av en och samma lärare, som ansvarar för undervisningen under hela sessionen.
 • eventuellt utfärdande av motsvarigheter till ECTS-poäng.

Kvaliteten på denna undervisning har erkänts genom kvalitetsmärket FLE som utfärdas av CIEP.

- Mer information om skolgången i CCFS hittar du här: français, English, Español

 

Topp

 

Sessioner

 

Våra kurser äger rum året runt, och vi har fyra huvudperioder:

Höstsession: 4 månaders kurs, från september till december (kursen 12 veckor lång)
Kort höstsession: 8 veckors kurs, från oktober till slutet av november
Vintertemin: 1 månaders kurs, i januari
Vårtemin: 4 månaders kurs, från februari till maj (kursen 12 veckor lång)
Kort vårsession: 8 veckors kurs, från februari till april
Sommarsessioner: Kurser på 4, 6, 8 och 12 veckor (juni, juli, augusti, september)

- Mer information om olika datum för våra kurser hittar du här: français, English, Español

Topp

 

Inskrivning

 

Du måste vara minst 18 år gammal och ha avlagt en examen som motsvarar fransk studentexamen.

Uppehållstillstånd:

 • För länderna i Europeiska unionen (samt Island, Norge och Schweiz): ett identitetsbevis.
 • För de som behöver ett studentvisum (till exempel i mer än 90 dagar utanför EU) måste ett intyg om registrering lämnas in till de konsulära myndigheterna. Detta certifikat skickas automatiskt efter varje registrering på vår webbplats.

OBSERVERA: Studenter som anmäler sig till en fallstudie av CCFS och vill ta en kurs under vårterminen måste anmäla sig till terminssessionen. hösten och våren innan du ansöker om visum. En enda anmälan (höstterminen) ger dig inte möjlighet att få en “lång studie” -visum och delta i vårsessionen, eftersom du måste återvända till ditt land i slutet av höstterminen .

- Mer information om föranmälningarna hittar du här: français, English, Español

Topp

 

Komma till Paris

 

Cours de Civilisation Française de la Sorbonne

 • Centre Raspail: Huvudcenter, mottagande av studenterna
  Adress: 214, boulevard Raspail - 75014 Paris
  Tunnelbanestation: Vavin eller Raspail (M4)

 


Afficher Centre Raspail sur une carte plus grande

 

Centre Raspail

CCFS byggnad, som renoverades år 2013, finns på adressen 214 boulevard Raspail i det 14:e arrondissementet. Här finns över 6000 m² som används för undervisning av franska i 40 klassrum med den senaste tekniska utrustningen i 7 våningar. Dessutom finns här alla tjänster som underlättar livet för dig.

JPEG - 84.7 kb
JPEG - 440.6 kb

1. Sjuksal
2. Kulturservice
3. CCFS sekretariat
5. Administrativ hjälptjänst
6. Bibliotek
7. Datarum
8. Studiesalar
9. Samlingslokal för studenterna
10. Automater

 

Topp