(prezentare)

Cours de Civilisation Française de la Sorbonne - română

Version imprimable de cet article

Română


 

 

Prezentare

 

Cursurile de Civilizaţie franceză de la Sorbona (CCFS), organizate de fundaţia Robert de Sorbon, sunt cele mai prestigioase dintre cursurile şcolilor de limbă franceză din Paris. Din 1919, CCFS primesc cursanţi din întreaga lume, de la începători până la profesori de franceză ca limbă străină.

JPEG - 79.5 ko

Cursurile de Civilizaţie franceză de la Sorbona combină cursurile de limbă franceză cu fonetică şi predarea civilizaţiei franceze. Acestea propun şi module specializate şi pregătesc cursanţii pentru testele şi examenele recunoscute internaţional (TCF, DELF, DALF) şi care facilitează admiterea la universităţile franţuzeşti.

Centrul nostru de educaţie este situat pe bulevardul Raspail 214 (arondismentul 14 din Paris), în inima prestigiosului cartier Montparnasse. Acesta dispune de un secretariat pregătit să vă întâmpine şi să răspundă tuturor întrebărilor dvs.

Toate sălile noastre de curs sunt echipate cu tăbliţe digitale interactive (TNI), iar laboratoarele noastre de fonetică dispun de o tehnologie informatică de ultimă generaţie. Accesul cursanţilor la Internet este asigurat de o reţea Wi-Fi care acoperă întreaga clădire.

- Mai multe informaţii legate de CCFS găsiţi aici: français, English, Español

Top

 

Cursurile

 

1. Cursul de bază

Formula noastră de referinţă, „[S20] Curs complet”, cuprinde 20 ore de cursuri pe săptămână şi răspunde, astfel, aşteptărilor majorităţii cursanţilor. Aceasta propune:

JPEG - 164 ko
 • cursuri de limbă care permit cursanţilor să progreseze în cunoaşterea limbii franceze (gramatică, conjugare, ortografie, vocabular, abordarea textelor literare, exprimare scrisă şi orală);
 • cursuri de fonetică în laborator, care permit cursanţilor să-şi îmbunătăţească pronunţia, cât şi nivelul de înţelegere şi exprimare;
 • cursuri în amfiteatru axate pe diverse aspecte ale civilizaţiei franceze.

Această formulă este implementată pe niveluri diferite, în funcţie de nevoile şi intenţiile dvs., de la cursuri intensive până la cursuri serale:

 • Cursuri intensive de limbă de 25 h/săptămână: [S40]
 • Cursuri care includ cunoştinţe de civilizaţie de 20 h/săptămână: [S20]
 • Cursuri care includ cunoştinţe de limbă consolidate de 20 h/săptămână: [S40]
 • Cursuri simplificate de 12 h/săptămână: [S10]
 • Cursuri serale de 6 h/săptămână: [S05]

Diferitele opţiuni pot fi combinate cu aceste patru formule: specializare „franceză în context profesional”, „franceza pentru afaceri”, cursuri opţionale de civilizaţie etc.

Vă propunem şi clase pregătitoare pentru studiile universitare deschise cursanţilor începând cu nivelul B2: pregătirea pentru admiterea la licenţă şi master - specializările litere, drept şi economie.

- Mai multe informaţii legate de cursurile noastre principale găsiţi aici: français, English, Español

 

2. Modulele complementare

În paralel cu ofertele noastre de formule standard, vă propunem numeroase module pe care le puteţi alege în completarea unei înscrieri la cursuri sau independent de aceasta. Aceste module sunt de două tipuri:

 • ateliere de comunicare orală, conversaţie, fonetică, metodologia lucrărilor universitare, atelier de teatru, cursuri de civilizaţie, stagii de cultură şi civilizaţie franceză, franceza medicală etc.
 • Pregătirea pentru teste şi certificări naţionale permite accesul, printre altele, la universităţile franţuzeşti: TCF, TEF, DELF, DALF etc. CCFS constituie un centru de examinare agreat pentru susţinerea TCF (cu TCF pe calculator) şi DELF-DALF.

- Mai multe informaţii legate de modulele noastre complementare găsiţi aici: français, English, Español

Top

 

Centrul de examinare

 

Cursurile de Civilizaţie franceză de la Sorbona constituie şi un centru de examinare oficial pentru susţinerea examenelor de franceză naţionale TCF, DELF şi DALF.

PNG - 5.7 ko
TCF

Centrul nostru de examinare este compus din doi piloni, pilonul TCF (Test de cunoaştere a limbii franceze) şi pilonul DELF-DALF (Diplomă de studii de limbă franceză - Diplomă de studii aprofundate de limbă franceză). Aceste teste au scopul de a evalua nivelul lingvistic de limbă franceză generală definit de Cadrul European Comun de Referinţă pentru limbi (CECR). Sunt destinate tuturor persoanelor care doresc, din motive profesionale, personale sau de studii, să-şi evalueze şi să-şi valideze cunoştinţele de limba franceză într-un mod simplu, fiabil şi rapid.

- Mai multe informaţii găsiţi la: français, English, Español

 

Top

 

Şcolarizarea

 

GIF - 13.7 ko

CCFS garantează calitatea educaţiei graţie:

 • unui test de clasificare la sosirea în Paris, care permite integrarea într-o clasă cu un nivel adaptat;
 • monitorizării personalizate de către acelaşi profesor care asigură educaţia pe parcursul întregii sesiuni;
 • posibilei eliberări a unor credite de echivalare ECTS.

Această calitate a educaţiei a fost recunoscută prin eticheta de calitate FLE eliberată de CIEP.

- Mai multe informaţii legate de şcolarizarea în cadrul CCFS găsiţi aici: français, English, Español

 

Top

 

Sesiunile

 

Cursurile noastre au loc pe parcursul întregului an şi vă propunem patru perioade principale:

Sesiunea de toamnă: Curs de 4 luni, din septembrie până în decembrie (12 săptămâni de cursuri)
Sesiunea scurtă de iarnă: Curs de 8 săptămâni, din octombrie până la sfârşitul lunii noiembrie
Semestrul de iarnă: Curs de 1 luni, ianuarie
Semestrul de primăvară: Curs de 4 luni, din februarie până în mai (12 săptămâni de cursuri)
Sesiunea scurtă de primăvară: Curs de 8 săptămâni, din februarie până în aprilie
Sesiunea de vară: Curs de 4, 6, 8 şi 12 săptămâni (iunie, iulie, august, septembrie)

- Mai multe informaţii legate de diferitele date ale cursurilor noastre găsiţi aici: français, English, Español

Top

 

Înscrierea

 

Trebuie să aveţi cel puţin 18 ani şi să fi trecut un examen echivalent cu bacalaureatul francez.

Permis de şedere:

 • Pentru ţările Uniunii Europene (cât şi pentru Islanda, Norvegia şi Elveţia): un document de identitate.
 • Pentru cei care au nevoie de o viză de studii (în special pentru şederile de peste 90 zile, din afara UE), trebuie să prezinte autorităţilor consulare certificatul de înscriere. Acest certificat este trimis automat după fiecare înscriere pe site-ul nostru web.

ATENŢIE: cursanţii care se înscriu în cadrul CCFS la un curs din sesiunea de cădea şi care doresc ulterior să participe la cursurile sesiunii de primăvară, trebuie să se înscriere obligatoriu la sesiunea de cădea ŞI la cea de primăvară înainte de orice cerere de eliberare a unei vize. De fapt, o singură înscriere (sesiunea de cădea) nu vă va permite să obţineţi o viză de „lungă şedere pentru studii” şi, prin urmare, să participaţi la sesiunea de primăvară, deoarece veţi avea obligaţia de a vă reîntoarce în ţara dvs. la sfârşitul sesiunii de cădea.

- Mai multe informaţii legate de înscrieri găsiţi aici: français, English, Español

Top

 

Adrese şi date de contact

 

Cours de Civilisation Française de la Sorbonne
Cursuri de Civilizaţie franceză la Sorbona

 • Centrul Raspail: Centrul principal, întâmpinare cursanţi
  Adresă: Bulevardul Raspail 214 - Paris 75014
  Metrou: Vavin sau Raspail (M4)

 


Afficher Centre Raspail sur une carte plus grande

 

Centrul Raspail

Clădirea cursurilor de Civilizaţie franceză de la Sorbona, renovată în 2013, vă aşteaptă la adresa Bulevardul Raspail 214, arondismentul 14. Aceasta cuprinde peste 6.000 m² dedicaţi învăţării limbii franceze în peste 40 săli de clasă dotate cu cele mai recente tehnologii, pe 7 etaje. Veţi găsi aici toate serviciile care vă vor facilita viaţa de cursant.

JPEG - 84.7 ko
JPEG - 427.4 ko

1. Infirmerie
2. Serviciul cultural
3. Secretariat CCFS
5. Serviciul se asistenţă administrativă
6. Bibliotecă
7. Săli de informatică
8. Săli de studiu
9. Foaier cursanţi
10. Distribuitori

 

Top